top of page

શાળા ગણવેશ

રિઝર્વોયર વ્યુઝ પ્રાથમિક શાળા યુનિફોર્મ પહેરવું એ શાળાની ઔપચારિક જરૂરિયાત છે.


શાળા ગણવેશ શાળા સાથે સંબંધ અને ઓળખની મજબૂત ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપે છે અને અમે માનીએ છીએ કે આ શાળાના ગૌરવના વિકાસમાં અને નાગરિકતાના પ્રદર્શનમાં ફાળો આપે છે.


ગણવેશ શાળા કાર્યાલયમાંથી ખરીદી શકાય છે.


તમે યુનિફોર્મ ઓર્ડર ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અથવા શાળા ઓફિસમાંથી એક પસંદ કરી શકો છો.

DSCN0767.JPG
bottom of page