top of page
19-RVP-MARKETING-103.jpg

مدرسه ما

مدرسه ابتدایی Reservoir Views یک مدرسه ابتدایی دولتی مختلط برای دانش آموزان از سال پایه تا کلاس ششم است.

واقع در Reservoir، 11 کیلومتری شمال CBD ملبورن، Reservoir Views Primary School_cc781905-5cde-3194-bb3b-138d2005C Primary School و Kee-3194-bb3b-1362005C.

ساختمان‌های مدرسه ما برای ترویج یادگیری و آموزش مشارکتی طراحی شده‌اند، با مناطق یادگیری باز که معلمان و دانش‌آموزان را قادر می‌سازد تا در صورت نیاز با هم و به طور جداگانه کار کنند.

به عنوان یک مدرسه، ما به تنوع فرهنگی غنی جامعه خود، با خانواده ها و کارکنانی از طیفی از فرهنگ ها و پیشینه های زبانی افتخار می کنیم.bottom of page