top of page
19-RVP-MARKETING-180.jpg

قمقمه مدرسه

غذاخوری ما هر دوشنبه، چهارشنبه و جمعه باز است. 
سفارشات ناهار در این روزها موجود است.

bottom of page